Op Maui brandt nog een vuur, maar dat trekt minder aandacht dan Lahaina (2023)

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (1)

Brandweerlieden vechten nog steeds tegen de hotspots in de Upcountry Fire. De dodelijke bosbranden in Maui, Hawaii, aangewakkerd door de wind van de orkaan Dora, veroorzaakten branden in Upcountry en verwoestten de historische stad Lahaina.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

KULA, Hawaï – Het vuur dat over de rivier raasdehistorische stad Lahainavorige week was de dodelijkste bosbrand in de VS in meer dan een eeuw. Het is vermoordmeer dan 100 mensenen het dodental blijft stijgen. Maarnog een brandisnog steedsbrandend op Maui.

Ongeveer 40 kilometer verwijderd van de moeizame zoektocht naar slachtoffers in Lahaina, worstelen tientallen mensen met hun eigen verliezen in Kula.

De Upcountry Fire, zoals het wordt genoemd, bewoog zich met explosieve snelheid. De wind blies hem in een ravijn achter het huis van Kyle Ellison aan de rand vanHaleakala Nationaal Park, een van de natuurlijke edelstenen van Maui. Ellison keek naar zijn vrouw en vroeg: 'ruik je dat?'

Huizen werden verwoest tijdens de Upcountry Fire. De dodelijke bosbranden in Maui, Hawaii, aangewakkerd door de wind van de orkaan Dora, veroorzaakten branden in Upcountry en verwoestten de historische stad Lahaina.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (3)

Huizen werden verwoest tijdens de Upcountry Fire. De dodelijke bosbranden in Maui, Hawaii, aangewakkerd door de wind van de orkaan Dora, veroorzaakten branden in Upcountry en verwoestten de historische stad Lahaina.

Deanne Fitzmaurice voor NPR

"We keken achter ons en er kwam rook uit de kloof honderd meter achter ons", zei Ellison.

De natuurbrand verspreidde zich snel naar een groepje huizen in de buurt, waaronder het huis waar Ross Hart en zijn gezin al 36 jaar in wonen. "Vonken vlogen over. Het leek op, wauw, vuur en zwavel. Het was mooi maar gevaarlijk", herinnert Hart zich.

Samen met een aantal van zijn buren heeft Hart afgelopen dinsdagavond de vlammen hard bestreden met een mix van tuin- en brandslangen. En toen viel de waterdruk gewoon weg. Fonteinen van sintels en verstikkende rook, zegt hij, namen het al snel over.

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (4)

Ross Hart, rechts, vindt souvenirs uit het puin nadat zijn huis werd verwoest door de Upcountry Fire. Hij wordt geholpen door zijn buurman Austin Phillips en Preston Cherry die aan de kettingzaag werken.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (5)

Ross Hart werkt aan het opruimen van zijn eigendom nadat zijn huis werd verwoest door de Upcountry Fire. Hij laat een sproeier draaien om het stof tegen te houden.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

"Toen ik zag hoe het huis in een hoek in brand begon te vliegen, rende ik het huis in, pakte mijn gitaar en gooide hem in de vrachtwagen. En hij was weg."

Nu is het huis waar Hart zijn vier kinderen grootbracht niets meer dan as en puin. Maar er zijn hints van herinneringen.

In de grijs-zwarte puinhoop lag een helderblauwe rots tussen het puin.

"Ja, het was een vaas vol gekleurde stenen zoals marmer. Het smolt gewoon helemaal weg en de gekleurde stenen zitten erin", zei Hart.

Gabriel Morgan, een surfer uit Kihei, biedt zich vrijwillig aan om mensen te helpen die hun huis zijn kwijtgeraakt in de Upcountry Fire. Hij is de eigendommen van Ross Hart aan het opruimen. De surfwinkel waar hij werkte, Jaw Surf in Lahaina, brandde af.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (7)

Gabriel Morgan, een surfer uit Kihei, biedt zich vrijwillig aan om mensen te helpen die hun huis zijn kwijtgeraakt in de Upcountry Fire. Hij is de eigendommen van Ross Hart aan het opruimen. De surfwinkel waar hij werkte, Jaw Surf in Lahaina, brandde af.

Deanne Fitzmaurice voor NPR

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (8)

Huizen en bezittingen, waaronder de fiets van dit kind, werden verwoest tijdens de Upcountry Fire. De dodelijke bosbranden in Maui, Hawaii, aangewakkerd door de wind van de orkaan Dora, veroorzaakten branden in Upcountry en verwoestten de historische stad Lahaina.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

Deze berggemeenschap in Kula ligt rond de vulkaan, ruim 900 meter boven de zeespiegel. Het beschikt over weelderige flora en fauna, zeldzame soorten en een prachtig uitzicht op de Stille Oceaan.

Maar het ruige terrein, met zijn kronkelende kloven en bossen, heeft het voor brandweerlieden veel moeilijker gemaakt om de brand onder controle te krijgen.

De brand heeft tot nu toe minstens 19 huizen verwoest – en tientallen andere gebouwen. Dagen nadat het begon, cirkelen brandbestrijdingshelikopters nog steeds boven hun hoofd en rennen na rennen bij een brand die zo'n 700 hectare heeft verschroeid.

De brand heeft tot nu toe minstens 19 huizen verwoest – en tientallen andere gebouwen. Dagen nadat het begon, cirkelen brandbestrijdingshelikopters nog steeds boven hun hoofd en rennen na rennen bij een brand die zo'n 700 hectare heeft verschroeid.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (10)

De brand heeft tot nu toe minstens 19 huizen verwoest – en tientallen andere gebouwen. Dagen nadat het begon, cirkelen brandbestrijdingshelikopters nog steeds boven hun hoofd en rennen na rennen bij een brand die zo'n 700 hectare heeft verschroeid.

Deanne Fitzmaurice voor NPR

Ross slaapt nu in een huis dat eigendom is van zijn kerk. Deze hele kleine gemeenschap rouwt om dode en vermiste vrienden in het verwoeste Lahaina, terwijl ze ook aan het bijkomen is van haar eigen, minder besproken verliezen.

"We willen gewoon niet vergeten worden. Mensen zoals [de Federal Emergency Management Agency] en zo - we hebben ze nog niet eens gezien", zei Ross.

Dus net als in delen van West Maui kwam deze gemeenschap snel in actie en creëerde haar eigen hulpactie... Lokale bewoner Niko Sena heeft lange dagen gewerkt met het weggeven van goederen in een pop-uptent langs de weg.

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (11)

Er werd door vrijwilligers een basiscentrum opgezet in de Kula Lodge en er werden donaties vanuit de gemeenschap binnengebracht om mensen te helpen die hun huis zijn kwijtgeraakt of andere ontberingen hebben.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (12)

Luiers, voedsel en water behoren tot de benodigdheden die beschikbaar zijn in dit geïmproviseerde donatiecentrum.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

'Ingeblikt voedsel, fruit, eiwitrepen, luiers, weet je, vrouwelijke hygiëne, eh, zo.'

En water – omdat – wat alles ingewikkelder maakte – de brand de watervoorziening hier vervuilde – zoals in delen van West-Maui. De Kula-gemeenschap heeft te horen gekregen dat ze het water niet mogen gebruiken – voor wat dan ook – omdat het waarschijnlijk benzine en andere gevaarlijke verontreinigingen bevat.

"Ons is zelfs geadviseerd om het water niet aan te zetten zonder ventilatie en het water niet te koken of iets dergelijks, omdat daardoor de gassen worden verdreven", zei Sena.

Niko Sena, rechts, omhelst een vriend die heeft geholpen met de inspanning.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (14)

Niko Sena, rechts, omhelst een vriend die heeft geholpen met de inspanning.

Deanne Fitzmaurice voor NPR

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (15)

Huizen en auto's werden verwoest tijdens de Upcountry Fire.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

In de aanloop naar mogelijke stormen volgende week zeggen functionarissen dat ze overwegen de stroom uit voorzorg af te sluiten. Dat is iets wat ze vorige week in Lahaina of Kula niet hebben gedaan.

Intussen zegt de gemeenschap in Kula dat ze op zichzelf zal blijven vertrouwen.

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (16)

Deze berggemeenschap in Kula ligt rond het Haleakala National Park, meer dan 900 meter boven de zeespiegel. Het beschikt over weelderige flora en fauna, zeldzame soorten en een prachtig uitzicht op de Stille Oceaan. Maar het ruige terrein, met zijn kronkelende kloven en bossen, heeft het voor brandweerlieden veel moeilijker gemaakt om de brand onder controle te krijgen.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

On Maui, another fire is burning but capturing less attention than Lahaina (17)

In het hoogland van Maui verwoestte de Kula-brand talloze huizen in de omgeving.Deanne Fitzmaurice voor NPR onderschrift verbergen

bijschrift wisselen

Deanne Fitzmaurice voor NPR

Deanne Fitzmaurice is een Pulitzer Prize-winnende documentairefotograaf en visuele verhalenverteller, gevestigd in San Francisco. Ze werkte eerder 19 jaar voor The San Francisco Chronicle. Volg Deanne op Instagram @deannefitzmaurice.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 21/12/2023

Views: 5945

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.