Social Security Office Fairhope nær meg 36532 - Telefonnummer, timer, avtale (2023)

Vanlige spørsmål om funksjonshemming og pensjon relatert til trygd

Spørsmål: Hva er funksjonshemming i trygden?

Social Security Disability er et føderalt regjeringsprogram som gir økonomisk hjelp til personer som ikke er i stand til å jobbe på grunn av en fysisk eller psykisk funksjonshemming.Programmet er designet for å gi en inntektskilde til personer som ikke er i stand til å jobbe og støtte seg selv på grunn av deres funksjonshemming.

Spørsmål: Hvem er kvalifisert for funksjonshemming?

For å være kvalifisert for funksjonshemming i sosial sikkerhet, må du ha en medisinsk tilstand som oppfyller Social Security Administrations definisjon av funksjonshemming, noe som betyr at tilstanden må forventes å vare minst 12 måneder eller resultere i død, og forhindre deg i å jobbe.Du må også ha tjent nok studiepoeng gjennom Fairhope, Alabama -arbeidshistorien til å kvalifisere seg for fordeler.

Spørsmål: Hvordan søker jeg om funksjonshemming?

Du kan søke om funksjonshemming på sosial sikkerhet på nettet, på telefon eller personlig på et trygdekontor.For å søke, må du gi personlig informasjon, medisinsk dokumentasjon av funksjonshemming og informasjon om arbeidshistorikken og inntektene dine.Det anbefales at du har en erfaren Fairhope, Alabama Disability Attorney eller Advocate, hjelper deg med søknaden din for å forbedre sjansene for suksess.

Spørsmål: Hvilke medisinske forhold kvalifiserer for funksjonshemming i trygd?

Social Security Administration opprettholder en liste overMedisinske tilstander som automatisk kvalifiserer for uføretrygd, kjent som "Blue Book."Imidlertid er det også mulig å kvalifisere seg til uføretrygd basert på andre medisinske tilstander som ikke er inkludert i den blå boken, hvis du kan demonstrere at tilstanden din er alvorlig nok til å forhindre at du fungerer.Det er viktig å ha medisinsk dokumentasjon av tilstanden din når du søker om uføretrygd.

(Video) Social Security Administration taking in-person, phone appointments

Spørsmål: Hvordan beregnes fordeler med sikkerhetshemming?

Mengden av dine ytelsesfordelingsfordeler beregnes basert på inntektshistorikken din, på samme måte som hvordan pensjonsytelser beregnes.Formelen som brukes til å beregne uføretrygd er imidlertid forskjellig fra den som ble brukt til å beregne pensjonsytelser.Mengden av uføretrygden vil avhenge av din gjennomsnittlige levetidsinntekter før du blir deaktivert, og kan også bli påvirket av andre faktorer som om du mottar andre uføretrygd eller Fairhope, Alabama Workers 'kompensasjon.

Spørsmål: Kan jeg jobbe og motta fordeler med sosial sikkerhet?

Hvis du mottar fordeler for funksjonshemming, har du lov til å jobbe og tjene inntekter, så lenge inntektene dine ikke overstiger et visst beløp.Imidlertid, hvis du tjener over et visst beløp, kan dine uføretrygd reduseres eller stoppes helt.Beløpet du kan tjene uten å påvirke fordelene dine blir justert årlig, og reglene er forskjellige avhengig av om du mottar Social Security Disability Insurance (SSDI) eller Supplemental Security Income (SSI) fordeler.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom funksjonshemming og tilleggsinntekt for supplerende sikkerhet (SSI)?

Social Security Disability Insurance (SSDI) og Supplemental Security Income (SSI) er begge føderale regjeringsprogrammer som gir økonomisk hjelp til mennesker med nedsatt funksjonsevne.Imidlertid er det noen viktige forskjeller mellom de to programmene.SSDI er basert på arbeidshistorikken og inntektene dine, mens SSI er et behovsbasert program som gir bistand til personer med begrenset inntekt og ressurser.Reglene for valgbarhet, fordelbeløp og arbeidskrav er også forskjellige mellom de to programmene.

Spørsmål: Hva skjer hvis søknaden om funksjonshemming i sosial sikkerhet blir nektet?

Hvis søknaden om funksjonshemming blir nektet, har du rett til å anke avgjørelsen.Ankeprosessen kan være lang og sammensatt, og kan innebære en høring for en administrasjonsrettsdommer.Det anbefales at du har en erfareneller Advocate bistå deg med appellen din for å forbedre sjansene dine for suksess.

Spørsmål: Hvordan anker jeg et nektet krav om funksjonshemming i sosial sikkerhet?

For å anke et nektet krav om funksjonshemming i sosial sikkerhet, må du først sende inn en forespørsel om revurdering.Hvis kravet ditt blir nektet igjen på dette stadiet, kan du be om en høring for en administrasjonsrettsdommer.Hvis kravet ditt blir nektet under høringen, kan det hende du kan anke Fairhope, Alabama Social Security Administrations ankestyr, og til slutt til føderal domstol.Det er viktig å ha en erfaren uføretrygd eller advokat som hjelper deg med appellen din for å forbedre sjansene dine for suksess.

(Video) How to Find the Phone Number for Social Security!

Spørsmål: Hvor lang tid tar det å motta en beslutning om et krav om uføretrygd?

Hvor lang tid det tar å motta en beslutning om et Fairhope, kan Alabama Social Security Disability Claim variere avhengig av forskjellige faktorer, for eksempel kompleksiteten i saken din og arbeidsmengden til Social Security Administration.Generelt kan det ta flere måneder til over et år å motta en beslutning om et krav om uførhet.Det er viktig å være tålmodig og å følge opp Social Security Administration om statusen til kravet ditt gjennom hele prosessen.

Spørsmål: Hva er pensjonisttilværelse?

Social Security Retirement er et føderalt regjeringsprogram som gir økonomisk hjelp til personer som har nådd pensjonsalder og har tjent nok studiepoeng gjennom arbeidshistorien til å kvalifisere seg til fordeler.Programmet er designet for å gi en inntektskilde for å hjelpe pensjonister med å støtte seg i de senere årene.

Spørsmål: Hvem er kvalifisert for pensjonisttilværelse?

For å være kvalifisert for pensjonsytelser for sosial sikkerhet, må du ha tjent nok studiepoeng gjennom arbeidshistorikken din til å kvalifisere seg for fordeler, og du må ha nådd pensjonsalder.Pensjonsalderen varierer avhengig av fødselsåret ditt, men er for tiden 66 for personer født mellom 1943 og 1954, og øker gradvis til 67 for personer født i 1960 eller senere.Du kan også være i stand til å motta fordeler basert på ektefellens inntjeningshistorie hvis du er gift og ektefellen din mottar pensjonsytelser.

Spørsmål: Hvordan søker jeg om pensjonisttilværelse?

Du kan søke om Fairhope, Alabama Social Security Retirement -fordeler på nettet, på telefon eller personlig på et trygdekontor.For å søke, må du gi personlig informasjon, informasjon om arbeidshistorikken og inntektene dine og informasjon om ektefellen din hvis du er gift.Det anbefales at du søker om fordeler minst tre måneder før du vil at fordelene dine skal starte, da det kan ta flere uker å behandle søknaden din.

Spørsmål: Hva er hele pensjonsalderen for trygd?

Den fulle pensjonsalderen for trygd varierer avhengig av fødselsåret ditt.For personer født mellom 1943 og 1954 er hele pensjonsalderen 66. For personer født i 1960 eller senere er hele pensjonsalderen 67. For personer født mellom 1955 og 1959, øker full pensjonsalder gradvis fra 66 til 67. Hvis du velger å begynne å motta fordeler før full pensjonsalder, vil fordelene dine bli redusert.Hvis du venter på å begynne å motta fordeler til etter full pensjonsalder, kan fordelene dine økes.

(Video) How to Find Your Local Social Security Office

Spørsmål: Kan jeg samle pensjonisttilværelse og jobbe samtidig?

Hvis du er i full pensjonsalder, kan du samle pensjonsytelser og jobbe samtidig uten reduksjon i fordelene dine.Hvis du er under full pensjonsalder, kan du også jobbe og motta fordeler, men fordelene dine kan reduseres hvis du tjener over et visst beløp.Beløpet du kan tjene uten å påvirke fordelene dine blir justert årlig, og reglene er forskjellige avhengig av din alder og året du når full pensjonsalder.

Spørsmål: Hvordan beregnes pensjonsytelser for sosial sikkerhet?

Fordeler med sosial sikkerhet beregnes basert på din gjennomsnittlige levetidsinntekter før pensjonering.Social Security Administration bruker en formel for å bestemme ditt primære forsikringsbeløp (PIA), som er mengden av din månedlige fordel hvis du begynner å motta fordeler i full pensjonsalder.Formelen tar hensyn til dine 35 høyest inntjeningsår, og justerer seg for inflasjon.Mengden av fordelen din kan være høyere eller lavere enn PIA, avhengig av når du begynner å motta fordeler og andre faktorer.

Spørsmål: Hva er det maksimale ytelsesbeløpet for trygdesikkerhet?

Maksimal Fairhope, Alabama Social Security Retirement -fordeler for noen som begynner å motta fordeler ved full pensjonsalder i 2022, er $ 3,895 per måned.Imidlertid mottar de fleste mindre enn det maksimale fordelbeløpet, ettersom det faktiske beløpet på fordelen din avhenger av inntektshistorikken din og alderen du begynner å motta fordeler.

Spørsmål: Når skal jeg begynne å samle pensjonsytelser?

Den beste tiden å begynne å samle Fairhope, Alabama Social Security pensjonsytelser avhenger av dine individuelle omstendigheter, for eksempel din helse, økonomiske situasjon og pensjonsmål.Du kan begynne å motta fordeler så tidlig som 62 år, men fordelene dine vil bli redusert hvis du begynner før full pensjonsalder.Hvis du venter til etter full pensjonsalder for å begynne å motta fordeler, kan fordelene dine økes.Det anbefales at du vurderer alle faktorer og rådfører deg med en finansiell rådgiver før du bestemmer deg for når du skal begynne å motta fordeler.

Spørsmål: Hva skjer hvis jeg fortsetter å jobbe forbi full pensjonsalder?

Hvis du fortsetter å jobbe forbi full pensjonsalder, kan dine pensjonsytelser økes, ettersom Social Security Administration vil beregne fordelbeløpet på nytt for å ta hensyn til eventuelle tilleggsinntekter du har.Dette kan føre til en økning i det månedlige fordelbeløpet.Imidlertid, hvis du allerede mottar fordeler og fortsetter å jobbe, kan fordelene dine reduseres hvis du tjener over et visst beløp.Beløpet du kan tjene uten å påvirke fordelene dine blir justert årlig, og reglene er forskjellige avhengig av din alder og året du når full pensjonsalder.

[lokalitet_state] Tilleggsressurser

Ofte stilte spørsmål på Fairhope, Alabama -kontoret

 • Er trygdekontorer påvirket av coronavirus (Covid-19)?

  Alle lokale trygdekontorer vil være stengt for publikum for personlig tjeneste fra og med tirsdag 17. mars 2020.

 • Hvordan søker jeg om fordeler med sosial sikkerhet?

  Social Security tilbyr en onlinepå nettfunksjonshemming.Kontakt ditt lokale sosiale Fairhope, Alabama Security Office.

 • Hvordan endrer jeg eller korrigerer navnet mitt på trygdekortet mitt?

  Det koster ingen kostnader for et trygdekort.Denne tjenesten er gratis.Det samme gjelder når du mottar I-766-kortet, Employment Authorization Document (EAD), fra U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) og gir nødvendige bevis.Lær mer om nødvendige dokumenter.

 • Hvordan får jeg et nytt eller erstatningskort?

  Hvis dinSocial Security -kortet går tapt eller stjåletDu kan erstatte den gjennom nettstedet Social Security Administration (SSA)www.ssa.gov, eller ved å besøke ditt lokale Fairhope, Alabama SSA -kontoret eller sende søknaden og dokumenter til ditt lokale trygdekontor.

 • Kan jeg planlegge en avtale med Fairhope, Alabama Social Security Office?

  SSA har ikke en online avtalerplanlegger.

 • Hvordan finner jeg ut mine trygdefordeler?

  Registrer deg for "min Social Security" -konto på nettet for å gjennomgå informasjonen din, søke om fordeler og administrere kontoen din.Besøkwww.ssa.gov/myaccount/og velg "Opprett en konto".

Tilleggsressurser


Handle og sammenligne forsikringssatser
HVAC -tekniker lønn [lokalitet_state]


Apotek tekniker lønn [lokalitet_state]

Fairhope, Alabama treningsressurser


[Locality_state] Sertifisering av livstrener
HVAC -skole [lokalitet_state]
Apotek tekniker sertifisering Fairhope, Alabama

FAQs

What is the least busy time at Social Security office? ›

Wait times to speak to a representative are typically shorter early in the day (between 8 a.m. and 10 a.m. local time) or later in the afternoon (between 4 p.m. and 7 p.m. local time). We are also less busy later in the week (Wednesday to Friday) and later in the month.

How long does SSA take to answer the phone? ›

Key Points. Phone calls to the SSA will take on the order of 35 minutes to be answered, up from last year's figure. Disability claims are also taking longer than usual to process. Current and future beneficiaries have a couple of alternatives to making lengthy (and possibly unanswered) phone calls.

How do I make an appointment at the local Social Security office? ›

You can schedule, reschedule, or cancel an appointment by calling us at 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778), Monday through Friday between 8:00 a.m. – 7:00 p.m. local time, or contacting your local Social Security office.

Why does SSA take so long to answer? ›

Because there are so many applications that are filed each year, it takes time for the SSA to process and review each one. This review time can take anywhere from 3 to 6 months on average. Most people have their initial application denied. It doesn't mean that your case is over and that you should give up.

Do I need an appointment to visit my local Social Security office? ›

While it is recommended to make an appointment before visiting a local Social Security office, they also accept walk-ins. It would be in your best interest to make an appointment to avoid a long wait.

What is the best time of day to visit the Social Security office? ›

However, there are times when you may have more luck getting through, such as before 10 a.m., after 4 p.m. or later in the week. Wait times also tend to be shorter later in the month.

What to do when Social Security won't answer phone? ›

Call the 1-800 number– Generally you will reach someone eventually. It is easier to reach someone at the national number than at the field office. This is the phone number – 1 (800) 772-1213. Be prepared to wait.

How long are you on hold with Social Security? ›

While the average wait time when calling Social Security's 800 number was around 13 minutes pre-pandemic, 2021 and 2022 have had much longer delays.

What happens after Social Security phone interview? ›

You might be able to do a telephone interview, but you'll most likely have to go to your local Social Security office and sit down with a claims representative. After that meeting, the representative will submit your claim to an examiner for a final decision.

Can I contact Social Security by phone? ›

How much Social Security will I get if I make $25000 a year? ›

For people who are earning 25,000 dollars across the year rather than the previously mentioned amount, 1,880 dollars of the benefits would have to be withheld, so the monthly benefit amount is 1,886 dollars.

What is the maximum Social Security benefit? ›

The maximum Social Security benefit in 2023 is $3,627 at full retirement age. It's $4,555 per month if retiring at age 70 and $2,572 if retiring at age 62. A person's benefit amount depends on earnings, full retirement age and when they take benefits.

How do I know if my Social Security application is approved? ›

my Social Security account. On the My Home page scroll down to the Your Benefit Applications section and select View Details under the More Info heading. View your application status in the Current Status section. Check the status of your Social Security application online today!

What happens after a fully favorable disability decision? ›

If you receive a fully favorable decision, the SSA approved your application with the onset date of disability that you originally noted. You will then start receiving disability benefits as soon as your elimination period or waiting period has ended.

How often does SSA make mistakes? ›

Occasionally, though, the Social Security Administration (SSA) does make a mistake. The SSA claims 99.9 percent payment accuracy, but if even 1 in 1,000 retirees' benefits are miscalculated, you'll probably have to help a client correct an error eventually.

Is it easier to apply for Social Security online or in person? ›

The easiest and most convenient way to apply for retirement benefits is by using our online application. You will need to create or sign in to your personal my Social Security account.

What percentage of people get denied Social Security the first time? ›

California — 59% approval rate.

What is the Social Security 5 year rule? ›

The Social Security disability five-year rule allows people to skip a required waiting period for receiving disability benefits if they had previously received disability benefits, stopped collecting those benefits and then became unable to work again within five years.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 13/09/2023

Views: 5277

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.