DVS'33 Ermelo JO15-1 en Achilles Enschede hebben grote belangen (2024)

Na het spelen van een competitieduel op de historische grond van aan De Langeleegte in Veendam wacht DVS’33 Ermelo JO15-1 komende zaterdag en wel op 20 april 2024 een thuiswedstrijd tegen Achilles E JO15-1 uit Enschede. Onze gast uit de provincie Overijssel bezet op dit moment de tweede plaats in de ONDER 15 ZATERDAG – 5e DIVISIE 5 D VOORJAARS competitie. Kortom, het team van de DVS JO15-1 trainer/coach Casper Fennema en zijn kompanen Yùcel Barutcu, Ginette Stip/van Strijland en Gerby Stip ziet zich zaterdagochtend geplaatst voor een enorme uitdaging.

Feest in Enschede!

Op 13 juni 2024 is het exact 100 jaar geleden dat CVV Achilles uit Enschede werd opgericht. Deze bijzondere mijlpaal wil men dit jaar graag vieren met al de leden, oud-leden, supporters en sponsoren. Een jubileumcommissie is al enige tijd bezig om een prachtig feestprogramma samen te stellen. Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar https://www.cvvachilles.nl/

Zorgen voor de thuisploeg

De trouwe volgers van DVS JO15-1 weten dat er op dit moment degradatiezorgen zijn omtrent dit Ermelose team. DVS JO15-1 vinden we momenteel terug op een 11e stek in deze divisie. Weliswaar maar 1 punt achterstand op de nummers 10 en 9 uit deze competitie oftewel de JO15-1 jeugd van WSV en GVAV/Rapiditas, maar toch. Deze twee teams speelden tot nu toe 8 duels terwijl DVS JO15-1 al 9 wedstrijden speelde. Kortom, onze jongens -met nog 2 wedstrijden te gaan – wacht op 20 april en op 18 mei een loodzwaar voetbalkarwei.

Werken aan een goed visitekaartje

Toch hoopt ondergetekende van ganser harte dat de spelersgroep van Casper, Yùcel, Ginette en Gerby komende zaterdag in staat zal zijn een goed visitekaartje af te geven tegen de formatie uit Enschede-Noord. Achilles E is er alles aan gelegen om komend weekend een goed resultaat, lees een winstpartij, neer te zetten in Ermelo want Achilles Enschede levert immers nog altijd strijd met FC Groningen JO15-1 om het Kampioenschap.

Van harte welkom aan de Ermelose Sportlaan

Zowel DVS als Achilles E hebben een groot belang in de komende speelronde en dat maakt deze wedstrijd zeer aantrekkelijk voor de voetballiefhebbers. Kortom, u en jij zijn zaterdagochtend van harte welkom op de tribune en rondom het hoofdveld van DVS’33 Ermelo. De aftrap vindt plaats om 10:00 uur!

DVS'33 Ermelo JO15-1 en Achilles Enschede hebben grote belangen (1)

Het wemelt van de voetbalclubs in Enschede

Ondergetekende weet toevallig dat het wemelt van de voetbalclubs in Enschede. Lees maar mee: cvv Achilles · FC Aramea · Avanti Wilskracht (Club van Frank Klungers) · BSC Unisson · FC het Centrum · VV Drienerlo · GVV Eilermark · EMOS · Sportclub Enschede · LSV Lonneker · EFC PW 1885 · EVV Phenix · VV Rigtersbleek · FC Suryoye/Mediterraneo · cvv Sparta Enschede · Sportlust Glanerbrug · De Tubanters 1897 · VOGIDO · SVV '91 · TVV · UDI Enschede · VV Victoria '28 · VOSTA en VV Zuid Eschmarke. Wat een vrijwilligers zijn daar allemaal voor nodig om al die teams geleid te krijgen.

Onderdeel van opleidingsproces

Zaterdag dus min of meer een competitieduel van erop of eronder en dat geldt min of meer voor beide jeugdteams. Op zaterdagochtend moet voor de thuisploeg en gastheer DVS JO15-1 alles mee zitten en Achilles E speelt met de druk om te moeten winnen in Ermelo. Ga er maar aan staan als trainers maar tegelijkertijd is dat dus ook een mooie uitdaging en een leerproces voor alle betrokken talentvolle jeugdspelers.

Milfield

Stoeien met zaken als baltempo, druk zetten, omgaan met de van tevoren afgesproken tactiek, speldiscipline en de kunst om op het juiste moment toe te slaan. Ondergetekende zag DVS JO15-1 o.a. tegen de Engelse tegenstander Milfield tijdens de tweede helft een serie doelkansen creëren maar tot afronden kwam het die avond op onbegrijpelijke wijze niet. Volgens mij dient men deze flow op te pakken in die 10e speelronde voor DVS. Jongens laat jullie voeten spreken!

DVS'33 Ermelo JO15-1 en Achilles Enschede hebben grote belangen (2)

Achilles welkom in Ermelo

Het duel tussen de JO15-1 jeugd van DVS’33 Ermelo en Achilles Enschede JO15-1 vindt plaats op zaterdag 20 april 2024. Aanvang 10:00 uur. Veld 1. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Dhr. E.M. Wermers. Vanaf deze plek heten wij de staf en de spelersgroep van Achilles E van harte welkom aan de Ermelose Sportlaan en uiteraard geldt dit welkom ook voor de dienstdoende scheidsrechter en alle supporters van beide teams. Ook de voetballiefhebbers uit de regio zijn meer dan welkom bij dit jeugdduel. Dat men met elkaar een fijne en sportieve voetbalzaterdag tegemoet mag gaan.

Aad van Schaijk

DVS'33 Ermelo JO15-1 en Achilles Enschede hebben grote belangen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6493

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.